Nieuws

Op 28 februari 2017, over deze onderwerpen: Jeugd

Ouders met jonge kinderen melden steeds meer problemen omwille van plaatsgebrek in de vakantieopvang voor kinderen. N-VA Nieuwerkerken vraagt daarom een evaluatie van de huidige opvangcapaciteit in ‘Het Bieke’ tijdens de schoolvakanties en een onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de …

Op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: Politie & Veiligheid

Nieuwerkerken werd in de afgelopen maanden opgeschrikt door een ware inbrakenplaag. In slechts een handvol straten werden tientallen gezinnen zowel materieel als mentaal getroffen door deze misdaadgolf. N-VA Nieuwerkerken looft het werk van de politie, maar stelt ook voor om in de toekomst nog meer …

Op 14 februari 2017, over deze onderwerpen: Politie & Veiligheid

N-VA vraagt om de bestrijding van sluikstorten in Nieuwerkerken verder op te voeren. Ondanks de sensibiliseringscampagne van het gemeentebestuur blijft het sluikstorten gewoon doorgaan. “Voor de Nieuwerkenaar is rondslingerend afval ondertussen een doorn in het oog geworden,” geeft bestuurslid Heidi …