Nieuws

Op 9 juni 2020

Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en hun …

Op 4 juni 2020

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze …

Op 4 oktober 2019

1,2 miljoen euro extra investeringsbudget voor Nieuwerkerken dankzij Vlaams regeerakkoord De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Nieuwerkerken betekent dat concreet 1,2 miljoen euro. Dat is het gevolg …